หน้าหลัก

 วิสัยทัศน์

 ผู้บังคับบัญชา

 โครงสร้างหน่วยงาน

 พื้นที่รับผิดชอบ

 สถานที่ตั้ง
 กก.สส.บก.น.4

 สน.โชคชัย

 สน.บางชัน

 สน.บึงกุ่ม

 สน.ประเวศ

 สน.ลาดพร้าว

 สน.วังทองหลาง

 สน.หัวหมาก

 สน.อุดมสุข
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 3

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9


 

สถานที่ตั้ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 4


กองบังคับการตารวจนครบาล 4

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารที่ทาการ สน.บางชัน
เลขที่ 28 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย
แขวง/เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2517-4066 โทรสาร 0-2517-1795

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยอาคารชั้นเดียวอีกจานวน 2 หลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของงานธุรการ งานคดี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บก.น.4

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารที่ทำการ สน.บางชัน เลขที่ 28 ซอยเสรีไทย 73 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2517-4066 โทรสาร 0-2517-1795
Copyright @2014 : กองบังคับการตำรวจนครบาล 4